Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch nCov

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra; Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch