Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 5 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịpTết Trung Thu năm 2021

Thực hiện công văn số 290/CQLTT-NVTH ngày 27/8/2021 của Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu năm 2021