Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2021; Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2020, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Ngày 27/12/2020 Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2021; hội nghị tổng kết công tác QLTT năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.