Hoạt động

Cục QLTT Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Hội nghị sơ kết công tác QLTT 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng 6/7/2020, Cục QLTT Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Hội nghị sơ kết công tác QLTT 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Cục QLTT Tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các phòng, đội và công chức, người lao động.