Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)