Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tổ chức Lễ ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ

Sáng ngày 03/6/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho các phòng chuyên môn, các đội Quản lý thị trường và toàn thể CBCC trong Cục ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ