Hoạt động

Khảo sát thực tế tình hình thực hiện công tác an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh

Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện công tác an toàn thực phẩm (ATTP), quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh