Hoạt động

Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 14-15/5/2020 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020-2025.