Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo bình ổn thị trường

Thực hiện Công điện số 1750-CĐ/TU ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường về việc chủ động ứng phó với cơn bão Podul và mưa lớn.