Hoạt động

Hà Tĩnh: Trao quyết định nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác cho một số công chức

Sáng ngày 03/12/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định thuyên chuyển công tác đối với một số công chức trong cơ quan, đơn vị